Kinu Grinders

Kinu | Silicone Grip Bands - 2pcs
$15.00
Quick View
Kinu | M47 - Classic
$549.00
Quick View
Kinu | M47 - Simplicity
Sold Out
Quick View
Kinu | M47 - Phoenix
Sold Out
Quick View
Kinu | Pour Over Burr
$63.00
Quick View

The inside scoop

Reward your coffee ritual